Fem nya tips

1. Låt barnet vänja sig vid larmet. Avdramatisera genom att prata om larmet eller låt det bli en del av leken. Låt gärna barnet känna ägarskap.  

 

2. Särskilt lite äldre barn kan växa med ökat ansvar. Hur fungerar larmet? Hur monterar jag det? Hur stänger jag av etc? Om barnet vill och känner sig motiverad – låt barnet lära sig själv.

 

3. Det händer att barn inte vaknar av larmet den första tiden. Sov därför i barnets närhet och hjälp till att väcka när larmet går.

 

4. Om barnet inte vaknar. Försök väcka lugnt och behärskat. Ett stressigt uppvaknande kan skapa motstånd, minskad lust och obehag.  

 

5. I den mån det är möjligt – välj en lite lugnare period. Med färre störningsmoment blir det enklare att fokusera, vilket i sin tur ger tydligare och snabbare resultat.

 

Lycka till!

Fem nye tips

1) Lær barnet at vænne sig til alarmen. Afdramatiser ved at tale om alarmen eller lad den indgå i leg. Lad gerne barnet føle ejerskab.
2) Især lidt ældre børn kan vokse med øget ansvar. Hvordan fungerer alarmen ? Hvordan tager jeg den på ? Hvordan slukker jeg den osv. Hvis barnet vil og er motiveret- så lad barnet lære det selv.
3) Det sker at barnet ikke vågner af alarmen i den første tid. Sov derfor i nærheden af barnet og hjælp med at vågne, når alarmen går.
4) Hvis barnet ikke vågner, forsøg da rolig og behersket vækning. En stressende opvågning kan skabe modstand, mindre lyst og ubehag.
5) I det omfang det er muligt, så vælg en rolig periode. Med færre elementer der forstyrrer bliver det lettere at fokusere, hvilken betyder bedre og hurtigere resultat.

Held og lykke!